Nyheter

18.01.2013 - Vaksine mot hjernehinnebetennelse- Ungdom 17-19 år
Folkehelseinstituttet anbefalte i fjor at ungdom som skal delta i russefeiring vurderer å vaksinere seg med meningokokk A+C+W+Y-konjugatvaksine. I år anbefales det i tillegg at all ungdom i alderen 17-19 år vurderer å vaksinere seg.  

I 2010 og 2011 fikk Folkehelseinstituttet meldt henholdsvis ni og fire tilfeller av smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokksykdom) som kunne relateres til russefeiringen. Begge årene var det omtrent like mange tilfeller blant russ som hos ungdom som hadde festet med russen eller gikk på en skole der russ var blitt syke. Høsten 2011 anbefalte Folkehelseinstituttet at ungdom som skal delta aktivt i russefeiring vurderer å vaksinere seg mot meningokokk­sykdom.  Så langt i 2012 er det meldt 18 tilfeller av meningokokksykdom hvorav seks i aldersgruppen 17-19 år. Ingen av tilfellene i år hadde sammenheng med russefeiring.  

Det finnes ulike typer av meningokokkbakterien. I Norge har lenge meningokokk gruppe B vært vanligst, og den finnes det ikke vaksine mot. De siste årene har meningokokker av gruppe Y og C vært årsak til en økende andel av sykdomstilfellene. For disse meningokokktypene finnes det effektiv vaksine som gir lite bivirkninger.  

Ungdom i alderen 17-19 år er en av de aldersgruppene som har høyest forekomst av meningokokksykdom. I tillegg kan en kombinasjon av tett samvær med andre, festing og lite søvn gi økt risiko for å utvikle alvorlig sykdom. Dette gjelder både russ og andre ungdommer som fester mye.  

Folkehelseinstituttet anbefaler derfor at ungdom i alderen 17-19 år vurderer å vaksinere seg med meningokokk A+C+W+Y-konjugatvaksine (Menveo® eller Nimenrix®). Selv om vaksinene ikke dekker alle typer meningokokkbakterier kan de hindre en høy andel av sykdomstilfellene hos ungdom. Det anbefales at vaksinasjonen utføres i god tid før russefeiringen begynner. Beskyttelsen varer i flere år. Vaksinasjon i begynnelsen av videregående skole vil gi beskyttelse i russetiden og ved reiser senere i ungdomstiden.  

Etter vaksinasjon tar det omtrent to uker før vaksinen gir beskyttelse. Vaksinen bestilles hos fastlegen, må hentes og betales av den enkelte før den settes hos fastlegen.                                                                                                                
Risikoen for å utvikle meningokokksykdom kan også reduseres ved å følge disse rådene:

•Ta deg tid til å sove ut. Kroppen trenger å få hvile, det styrker motstandskraften.
•Ikke rop og skrik så mye at du blir hes og halsen sår. Dette gjør slimhinnene mer mottakelig for infeksjoner.
•Unngå å drikke av samme flaske/boks/glass som andre.
•Kyss bare kjæresten din.
•Ikke del sigarett med andre.  
•Unngå for mye alkohol. Når du er beruset vil dømmekraften din reduseres, og symptomer på meningokokksykdom kan forveksles med tegn på for mye alkohol.
•Skaff lege dersom du tror vennene dine kan være syke. Ta ansvar for hverandre dersom noen er syke og har feber.13.08.2012 - Betalingsautomat
Vi har fått ny beyalingsautomat. All betaling skal skje i automaten.
Det blir mindre ventetid for den som skal betale.

All faktuerering skjer også via automaten.

Det er viktig at du gir informasjonom adresseendring, og dersom om postadresse er forskjellig fra folkeregisteradresse.


30.09.2009 - INFLUENSAVAKSINE
SESONGINFLUENSAVAKSINE
MÅLGRUPPER ER:

?personer som er 65 år eller eldre
?beboere i omsorgsbolig og sykehjem
?gravide, særlig i 2. og 3. trimester
?voksne og barn med kroniske luftveissykdommer, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
?voksne og barn med kroniske hjerte/karsykdommer, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt
?voksne og barn med nedsatt forsvar mot infeksjoner
?voksne og barn med diabetes mellitus (både type 1 og type 2)
?voksne og barn med kronisk nyresvikt
?voksne og barn med kronisk leversvikt
?voksne og barn med kronisk nevrologisk sykdom eller skade
?voksne og barn med svært alvorlig fedme, dvs kroppsmasseindeks (BMI) over 40 kg/m2
 
Utviklet av
Visma Unique AS