Nyttige internettadresser

Fritt sykehusvalg- Her kan man søke på ventetider for behandling av ulike sykdommer

www.frittsykehusvalg.no/Helsenorge- Noffisiell nettportal- her kan du sjekke status for E-resepter


https://helsenorge.no/selvbetjening/sider/om-e-resept/om-e-resept1.aspx

Helsebibilioteket. Kvalitetssikret informasjon om sykdommer for helsepersonell og pasienter.

http://www.helsebiblioteket.no/NAV - Arbeids- og velferdsetaten (tidligere Trygdekontor og Arbeidskontor)

www.nav.noPasienthandboka - Sykdoms- og helseinformasjon

www.pasienthandboka.noPasientreiser - informasjon om reiserekvirering og skjema for regning/refusjon av utgifter

www.pasientreiser.no 
Utviklet av
Visma Unique AS