EgenandelerKonsultasjon hos allmennlege

kr 136(dag) kr 229(kveld)Konsultasjon hos allmennlege der legen er spesialist i allmennmedisin

kr 180(dag) kr 265 (kveld)

Sykebesøk fra allmennlege

kr 180(Dag) kr 295 (kveld)

Sykebesøk av allmennlege som er spesialist i allmennmedisin kr 210 (dag) kr 325 (kveld)Forespørsel, rådgivning ved frammøte eller bud kr 45

Laboratorieprøver tillegg ved konsultasjon kr 47


Laboratorieprøver uten konsultasjon kr 92


Takster under belastes også selv om pasient har frikort eller full refusjon av annen grunn( svangerskap, yrkesskade):Ekspedisjonsgebyr, brev, attest i post,etc kr 54MATERIALSATSER

10 A Gynekologisk undersøkelse, elastisk bind Kr 54

10 B EKG, Spirometri, sårskift, glucosebelastning

Prøve fra livmorhulen, rectoskopi. kr 84

10 C "Mindre" kirurgi,

kateterisering( kateter kommer i tillegg), vortefrysing, kr 120

10 D "Større" kirurgi, skifte større sår og

skader kr 164Takstene kan kombineres eller gjentas hvis flere prosedyrer utføres ved samme konsultasjon.Vaksinasjon Kr 110
 
Utviklet av
Visma Unique AS