Attester

Attest - Enkel 65

Adopsjon 325

Fallskjermhopper 835

Førerkort – Legeattest 4 sider 425

Førerkort – Legeattest 4 sider

+ tilleggsundersøkelse sukkersyke 490

Førerkort – Tilleggsundersøkelse sukkersyke 315

Helsevesenet – Skoler og kurs 470

Idrettsutøver – Antidoping Norge 435

Idrettsutøver – helbredsattest 1. gang 235

Idrettsutøver – helbredsattest 2. gang 190

Militær helbredsattest

Tjeneste i internasjonale styrker 715

Militær helbredsattest-

Akutt sykdom ved fremmøte til rep. HV øvelse 350

Militær helbredsattest

Helseattes for utskrivningspliktige 470

Misjonsselskapene - Legeattest ved utreise 760

Norges motorsportforbund 435

Norges Røde Kors - Helbredsattest 725

Norsk Amerikansk studentutveksling 585

Parkeringstillatelse funksjonshemmede 245

Politietaten -

Aspiranter til politi- og lensmannsetaten 740

Politietaten - Elever til politiskolen 740

Reiselivsbransjen - Helseattest 340

Sivilforsvaret - SF skjema 17. 400

Spesialskoler - Legeattest ved søknad om

opptak –skjema F128 N vedlegg 5 745

Sportsdykker –

Fastsatt skjema Norges sportsdykkerforbund 940

Statens arbeidstilsyn –

Legeundersøkelse av barn og unge arbeidstakere 330

Statens arbeidstilsyn –

Undersøkelse av Innaskjærs dykkere 1420

Sykehjemssøknad 410

Transporttjeneste for funksjonshemmede 245

Uspesifiserte - Honorar etter medgått tid. NAV`s L-satser

Utenriksdepartementet –

Helseattest for utskrivningspliktige 765

Utenriksdepartementet – Legeerklæring for

aspiranter til utenrikstjenesten 765

 
Utviklet av
Visma Unique AS