PASIENTREISER

Pasienter som av helsemessige årsaker ikke kan benytte rutegående transport til behandling, kan få rekvisisjon til pasientreise av sin lege eller behandler.Vi ordner reiserekvisisjon for 1. vurdering for de pasientenr vi har henvist til undersøkelse ved sykehuset.Vika legesenter er ikke noe "NSB-reisebyrå" for alle typer paseintreiser for våre listepasienter.Sykehuslegen/avdelingen/poliklinikken har ansvar for reiserekvisisjon når de setter opp kontroller.Tidl. har vi vært snille og hjulpet pasienter med rekvisisjon om paseineter bor slik til at det ikke finnes offentlig transport tilgjengelig på nødvendig tidspunkt. De dette gjelder skal nå selv ringe 05515, og transportkontoret må skrive rekv.Manglende rutegående tilbud gir i noen tilfeller rett til rekvisisjon til annen transport. Ditt lokale pasientreisekontor på 05515 avgjør om du har krav på dette.Se forøvrig www.pasientreiser.no
 
Utviklet av
Visma Unique AS