BYTTE AV FASTLEGE

Legene ved Vika legesenter har stort sett fulle lister og kan ikke ta i mot nye pasienter ut over listetaket.

Hvis man ønsker ny fastlege må man kontakte HELFO på telefon 810 59 500 (fastlegetelefonen) eller velge ny lege på http://www.helfo.no/privatperson/fastlegeordningen/Sider/default.aspx

Hvis du bytter fastlege ved eget valg eller blir trukket ut får vi først informasjon om det ved neste månedskifte.

Vika legesenter får ikke informasjon om hvem du ha byttet til. Før du bestiller time eller andre tjenester hos din nye fastlege bør du kontakte Vika legesenter for journalkopi til din nye fastlege.Journalkopi har en fast pris for kopiering og utskrift av opplysninger. I tillegg kommer eventuelle forsendelseskostnader. Vi vil prøve å levere kopier så raskt som mulig, men man må påregne minimum 1 døgns ventetid.

Hvis byttet skjer på grunn av listereduksjon vil vi ikke kreve gebyr for journalkopi. Det forutsetter at kopien hentes i ekspedisjonen. Vi kan dessverre ikke ta på oss å sende journalkopi kostnadsfritt.

Hvis journal hentes av 3. person krever det fullmakt og legitimasjon. Dette gjelder også ektefelle og egne barn over 16. år.

Husk også på å melde fra om at du har fått ny fastlege ved alle kontakter med sykehuset, legevakt eller privatpraktiserende spesialist.Ålesund 28.04.16 Tore Gliddi Larsen 
Utviklet av
Visma Unique AS