Close

AKUTT SYK? RING, IKKE SKRIV! Du når oss på 70 17 45 60, legevaktsentralen på 116 117 eller nødsentralen på 113.

Attestpriser Vika legesenter

“Normaltariffens takster dekker i prinsippet aldri legens honorar for attestutstedelser” (Utdrag fra Normaltariff for fastleger og legevakt) Honorar inngår ikke i frikortgrunnlaget og kreves av alle med frikort, barn og gravide. Ved spørsmål avklar gjerne med legekontoret innen utarbeidelse av legeattest. Hvis du skal ha førerkortattest ber vi om at du fyller ut egener…

Luftveisinfeksjon eller mistanke om mage-tarminfeksjon?

IKKE MØT OPP UTEN AVTALE. TENK  SMITTEVERN! RING FØRST! Vi tilbyr E-konsultasjon, Videokonsultasjon eller telefon der det er mulig.  Dette gjør vi for å redusere smitterisiko . E-konsultasjon starter du på helsenorge.no. Du vil få tilsendt en lenke via SMS til videokonsultasjon.

Pasientreiser

Pasienter som av helsemessige årsaker ikke kan benytte rutegående transport til behandling, kan få rekvisisjon til pasientreise av sin lege eller behandler. Vi ordner reiserekvisisjon for 1. vurdering for de pasientene vi har henvist til undersøkelse ved sykehuset. Vika legesenter er ikke noe «NSB-reisebyrå» for alle typer pasientreiser for våre listepasienter…

Ny fastlege fra 1.5.24.

Styrk Settemsdal Skar begynner ved vika legesenter 1. mai 2024. Han erstatter Tore Gliddi Larsen som blir pensjonist og overtar nesten hele hans pasientliste. De som har vært på …

5. januar 2024

Les mer ➜

Svangerskapskontroll -tidlig ultralyd

Gravide som ønsker tidlig ultralyd må kontakte legekontoret når svangerskap er bekreftet med tanke på time for samtale og videre henvisning til gynekologisk avdeling. Vi anbefa…

29. november 2023

Les mer ➜

Vaksiner

Det er mulig å få de fleste typer av forebyggende vaksinasjoner på legekontoret. Forebyggende vaksinasjoner er ikke dekket av det offentlige med unntak av subsidiering av influe…

24. januar 2023

Les mer ➜

Influensa- og Covidvaksine

Fra og med 27.11.23 vaksinerer vi kun mot influensa.  Etterspørselen etter covidvaksine er så lav at vi ikke kan utnytte hetteglassene på en forsvarlig måte. Interesserte må …

12. oktober 2021

Les mer ➜

Registrere utenlandsk Coronavaksine

Fastlegen kan etterregistrere vaksiner satt i utlandet. Dette krever skriftlig dokumentasjon. Sendes som skannet vedlegg til E-konsultasjon. Dokumentasjonen må minst inneholde all…

20. juni 2021

Les mer ➜

CORONAVIRUS

Spørsmål om Coronavirus? Sjekk https://alesund.kommune.no/aktuelt/siste-nytt/rad-om-koronavirus-coronavirus-til-innbyggarane-i-alesund.6536.aspx Er du syk må du ringe! Ikke kom …

12. mars 2020

Les mer ➜