Close

AKUTT SYK? RING, IKKE SKRIV! Du når oss på 70 17 45 60, legevaktsentralen på 116 117 eller nødsentralen på 113.

Her finner du oss

Vika legesenter ligger i første etasje i Daaeskogen Næringsbygg sentralt i Moaområdet. Inngang midt på fasaden mot nord. Innkjøring fra nord ved Statoilstasjonen. Parkering for bevegelseshemmede like utenfor inngangen. Innkjøring fra syd fra Langelandsveien som går på sydsiden av butikksenterene på Moa.

Overgang til Helsenorge

Vi anbefaler alle å benytte mulighet for digital dialog.  Vi kan da raskere sende ut informasjon om prøvesvar og oppfølgende behandling enn gjennom posten. Du som pasient kan også sende melding elektronisk til behandlende lege med beskjed eller spørsmål som ikke haster i tillegg til reseptbestilling. Gå via hjemmesiden vår vikalegesenter.no trykk på «eKontakt&ra…

Resept bestilt på internett

Resepter bestilt på internett  er klare for ekspedering 2 virkedager etter  bestilling og blir sendt elektronisk til apotek. Vi prøver å være fleksible og raske, men all reseptfornyelse må vurderes av legen på en forsvarlig måte. Haster bestillingen må du bestille pr telefon.

INFLUENSAVAKSINE 2021

Organiseringen av influensavaksinering i Ålesund kommune er ikke klar enda. Vi regner med å få vaksinen i uke 44. Mer informasjon kommer på hjemmesiden vår så snart opplegget…

12. oktober 2021

Les mer ➜

3. dose Covidvaksine

Gruppe 1 Organtransplanterte Benmargstransplanterte de siste 2 årene Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse Avansert eller ub…

13. september 2021

Les mer ➜

Registrere utenlandsk Coronavaksine

Fastlegen kan etterregistrere vaksiner satt i utlandet. Dette krever skriftlig dokumentasjon. Sendes som skannet vedlegg til E-konsultasjon. Dokumentasjonen må minst inneholde all…

20. juni 2021

Les mer ➜

Janssen-vaksinen mot covid-19

Vika legesenter tilbyr ikke Janssen vaksinen. Vaksinen er ikke anbefalt av FHI og frarådet brukt av Legeforeningen. Se:https://www.helsenorge.no/koronavirus/janssen-vaksinen/

9. juni 2021

Les mer ➜

Covid-19 vaksinering

Vika legesenter  har avsluttet vaksineringing av eldre og pasienter med tilleggsindikasjon  gruppe4. Øvrige risikopasienter er innmeldt Ålesund kommune og vil få personlig mel…

18. januar 2021

Les mer ➜