Close

17. desember 2017

Betalingsautomat

Vi har fått ny betalingsautomat. All betaling skal skje i automaten. Det blir mindre ventetid for den som skal betale. All fakturering skjer også via automaten.

Det er viktig at du gir informasjon om adresseendring, og dersom om postadresse er forskjellig fra folkeregisteradresse.