Close

Monthly Archives: februar 2020

CORONAVIRUS

Hvis du mistenker at du er smittet av Coronavirus må du kontakte legekontoret pr telefon og ikke oppsøke legekontoret direkte. Dette gjelder spesielt reisende som har vært i områder med lokal smittespredning, og som blir syke med luftveissymptomer innen 14 dager etter hjemkomst. Ellers viser vi til  https://helsenorge.no/sykdom/infeksjon-og-betennelse/coronavirus og Folkehelseinstituttets informasjonsside om Coronavirus: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/     

Read More