Close

16. mars 2020

IKKE MØT OPP PÅ KONTORET UTEN AT DET ER KLARERT PÅ FORHÅND!

Vi tilbyr E-konsultasjon, Videokonsultasjon eller telefon der det er mulig.  Dette gjør vi for å redusere smitterisiko. E-konsultasjon starter du på helsenorge.no. Du vil få tilsendt en lenke via SMS til videokonsultasjon