Close

17. september 2020

Influensavaksine 2020

Subsidiert vaksine kommer  uke 44. På grunn av Coronaepidemien er det ikke mulig å vaksinere uten avtale.

Pasienter i målgruppen vil få tilbud om vaksine når de er på legetime. For de som er i målgruppen blir det også satt opp egne timer for vaksinering ettermiddager. Mer informasjon kommer.

Vi har ikke kapasitet til å vaksinere de som ikke er i målgruppen. Fram til 1. desember er vaksinen forbeholdt risikogruppene og helsepersonell.  De som ikke er i målgruppen må benytte bedriftshelsetjeneste eller vaksineres på apotek.

De fleste i målgruppen anbefales også Pneumokokkvaksine. Denne må bestilles til hver enkelt. Kan settes samtidig med influensavaksinen. Pneumokokkvaksine settes hvert 5.år.

Målgruppen er som før:

 • Personer som er 65 år eller eldre
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide, særlig i 2. og 3. trimester
 • Voksne og barn med kroniske luftveissykdommer, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet eller behov for fast forebyggende medisinering
 • Voksne og barn med kroniske hjerte/karsykdommer, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt
 • Voksne og barn med nedsatt forsvar mot infeksjoner
 • Voksne og barn med diabetes mellitus (både type 1 og type 2)
 • Voksne og barn med kronisk nyresvikt
 • Voksne og barn med kronisk leversvikt
 • Voksne og barn med kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • Voksne og barn med svært alvorlig fedme, dvs kroppsmasseindeks (BMI) over 40 kg/m2