Close

18. januar 2021

Covid-19 vaksinering

Vika legesenter  har avsluttet vaksineringing av eldre og pasienter med tilleggsindikasjon  gruppe4.
Øvrige risikopasienter er innmeldt Ålesund kommune og vil få personlig melding om vaksinering.
Mange vil oppleve at personer som er yngre er vaksinert. Dette skyldes at Ålesund kommune vaksinerer risikopasienter sortert etter legekontor og ikke etter risikogruppe.
Frivillig vaksinering med annen vaksine: Det er ikke tatt stilling til om dette blir en mulighet.
Det har derfor ingen hensikt å ta kontakt om denne problemstillingen.