Close

20. juni 2021

Registrere utenlandsk Coronavaksine

Fastlegen kan etterregistrere vaksiner satt i utlandet. Dette krever skriftlig dokumentasjon. Sendes som skannet vedlegg til E-konsultasjon.

Dokumentasjonen må minst inneholde alle variabler som er obligatoriske i innmeldingen til SYSVAK: Identifikasjonsnummer, vaksinasjonsdato og vaksinetype/fabrikant. Dokumentasjonen bør også inneholde batchnummer, vaksinatør og signatur eller stempel.

Vaksiner som er godkjent: Pfizer Cominarty, Moderna, Astra Zeneca og Janssen

Arbeidet honoreres etter gjeldende satser for konsultasjon, kveldstakster der man også må dekke  Helfos andel som inngår i konsultasjonstaksten kveld. Honorar inngår ikke i frikorttaket,