Close

12. oktober 2021

Influensa- og Covidvaksine

Fra og med 27.11.23 vaksinerer vi kun mot influensa.  Etterspørselen etter covidvaksine er så lav at vi ikke kan utnytte hetteglassene på en forsvarlig måte. Interesserte må benytte seg av kommunens tilbud.

» Ålesund kommune tilbyr no koronavaksine til dei som av ulike årsaker ikkje har fått den i

haust. Nye kandidatar for oppfriskningsdose er:o Personar som er kome til risikogruppa pga alder eller nyoppstått sjukdom

o gravide i 2. og 3. trimester eller

o andre som ikkje tok vaksine i haust pga nyleg gjennomgått koronainfeksjon.

Det er sett opp tre nye vaksinedagar ved Moa helsestasjon fram til påske: 6/2, 27/2 og 19/3-24

https://alesund.kommune.no/helse-og-omsorg/korona/koronavaksine/

«

 

Pasienter i målgruppen som har legetime kan få vaksinen inne hos legen.

Vi åpner ellers for vaksinering uten  forhåndsbestilling  mellom klokken 10:00 og 14:45.

Alle må vente i lokalet 20 minutter etter vaksinering.

Influensavaksine koster kr. 300,-

Målgruppen for influensa og Covidvaksine er:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide i 2. og 3. trimester( uke i , og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko
 • For tidlig (prematurt) fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, med alder mellom 6 måneder og 5 år
 • Barn og voksne med:
  • alvorlig kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte

Pris subsidiert vaksine: kr 300,-

Personer utenom risikogruppene må bestille resept på vaksine og hente denne selv på apoteket.