Close

12. oktober 2021

INFLUENSAVAKSINE 2022

Influensavaksinen kommer uke 43 – fra 24 oktober.

Pasienter i målgruppen som har legetime uke 43-44-45-46-47 vil få vaksinen inne hos legen og bes vente på legetime.

Vi åpner ellers for vaksinering uten  forhåndsbestilling  i kontorets åpningstid fram til kl. 14:45.

Alle må vente i lokalet 20 minutter etter vaksinesetting.

Målgruppen for subsidiert vaksine er:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide i 2. og 3. trimester( uke i , og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko
 • For tidlig (prematurt) fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, med alder mellom 6 måneder og 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte

Pris subsidiert vaksine: kr 288,-

Fullpris for personer utenom risikogruppen kr: 365,-