Close

12. januar 2023

Covidvaksine

Vi tilbyr oppfriskingsdose.

På grunn av begrenset holdbarhet av vaksinen må vi vaksinere etter behov. Interesserte blir registrert på vaksineliste.

Når vi har nok brukere til en vaksineenhet vil vi kalle inn til vaksinering.