Close

24. januar 2023

Attestpriser Vika legesenter

“Normaltariffens takster dekker i prinsippet aldri legens honorar for attestutstedelser” (Utdrag fra Normaltariff for fastleger og legevakt)

Honorar inngår ikke i frikortgrunnlaget og kreves av alle med frikort, barn og gravide.

Ved spørsmål avklar gjerne med legekontoret innen utarbeidelse av legeattest.

Hvis du skal ha førerkortattest ber vi om at du fyller ut egenerklæringen innen legetimen. Skjemaet for egenerklæring finner du her: https://helsedirektoratet.no/forerkort

Ved faktura tilkommer gebyr.

Attestpriser Vika Legesenter 2023
 
Korte attester:    
Enkel attest skolefravær/gym Kr. 200,-
Reiseavlysning Kr. 200,-
     
Førerkort    
Førerkortattest Kr. 700,-
Førerkortattest –med ferdig utfylt optikerattest Kr. 500,-
Førerkort + kognitive tester Kr. 850,-
Tillegg for «diabetesskjema» Kr. 200,-
     
Idrett    
Fallskjermhopper Kr. 1500,-
Sportsdykker Kr. 1500,-
Skjema antidoping Norge Kr. 400,-
Helbredserklæring- 1.gangs undersøkelse. Kr. 400,-
Senere undersøkelse Kr. 350,-
Norges motorsportforbund Kr. 400,-
Norges Bokseforbund Kr. 1500,-
     
Kommune    
Søknad TT-kort Kr. 300,-
Parkeringsbevis funksjonshemmede Kr. 300,-
     
Fylkeskommune    
Skoletransport Kr. 200,-
     
Oljedirektoratet    
Nordsjøattest: Undersøkelse av arbeidstakere på

Den norske kontinentalsokkel( Bl. I-1149)

Kr. 2000,-
     
Politietaten    
Aspiranter til politi- og lensmannsetaten Kr. 1500,-
Elever til politiskolen Kr. 1500,-
     
Skoleutveksling utland Kr. 1500,-
     
Adopsjon Kr 700,-
     
Øvrige attester beregnes for medgått tid- timesats Kr. 1.600,-
For enkelte attester kan det komme tillegg for forbruksmateriell.

 

EKG, spirometri, urinprøve og blodprøve tilsvarende forbruksmateriell 10B