Close

5. januar 2024

Ny fastlege fra 1.5.24.

Styrk Settemsdal Skar begynner ved vika legesenter 1. mai 2024. Han erstatter Tore Gliddi Larsen som blir pensjonist og overtar hans pasientliste..

De som har vært på listen til Tore Gliddi Larsen og som ikke får annen beskjed vil automatisk bli videreført til Styrk Skar.