Close

Disse finner du på kontoret

Maria Hellevik

Spesialist i allmennmedisin

Helsestasjonslege hver onsdag

Araceli T. Einang

Spesialist i allmennmedisin

Helsestasjonslege hver torsdag

Tore Gliddi Larsen

Spesialist i allmennmedisin

Tilsynslege Åse sjukeheim hver mandag

Arnfinn Osdal

Spesialist i allmennmedisin

Synnøve Rotset

Legesekretær

Kathrine Erstad

Helsesekretær


Christin Giske

Helsesekretær

Lene Myklebust

Helsesekretær

Ann Louise Åm

Bioingeniør

Vikar

Irmelin Møller

Annet personell